Tallinna Fotokuu 2013

– Vaal: Peeter Laurits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peeter Laurits: Logos & Mythos
Vaal galerii
10. oktoober – 9. november 2013

Näituse lähtepunktiks on orgaaniliste ja kultuuriliste moodustiste põimumine kui une-eelses seisundis oma tegelikkusepildist lahti lasta. Kujuteldavatel ristteedel, kus meel puutub kokku stiihiatega, on teistsugused valgusfoorid, neis põlevad sinised tuled.

Orgaaniline ja kultuuriline ornamentika hakkavad kokku puutudes teineteist peegeldama, tegelikkuse kangas rebeneb hääletult. Miskit väga tuttavat tundub sealt läbi paistvat, aga mis see on, seda ei saa öelda – eks proovige oma keelele sõlm peale tõmmata. Sellepärast “Logos ja Mythos” ainult limpsib loogilise ja müütilise infovälja paradokse ja universaalseid maatrikseid.

Lähemalt Vaal galerii kodulehel.