Tallinna Fotokuu 2013

– Kahtluse varjud

Image: Magali Reus, Auto–Timer, 2011 (detail). Brushed aluminium, mirror polished aluminium. Courtesy of The Approach, London and private collection, London

 

Kahtluse varjud

Tallinna Kunstihoone
2. – 27. oktoober 2013

Tallinna Fotokuu toob oktoobris Kunstihoonesse rahvusvahelise näituse pealkirjaga Kahtluse varjud. Neljateistkümne maailmas edu saavutanud väliskunstniku ja nelja Eesti kunstniku töid siduv näitus otsib uusi viise aja- ja olevikukogemuse tabamiseks.

Kaasaeg on täis kaameraid. Igapäevakogemust küllastavad fotod – tänavail, (sotsiaal)meedias, digitaalseil mälukandjail. Kui jäädvustamiseks sobilik masin pole käepärast, siis elu justkui ei toimukski. Piltnikke on palju, vaatajaid vähem. Fotograafia niigi katkine suhe tõega muutub veelgi hapramaks silmale nähtamatute manipulatsioonide ajastul. Ja siiski ei kaota foto võimet maailmast kõnelda – mõnikord avades pigem vaataja kui kujutatu saladusi.

Tallinna Fotokuu rahvusvaheline kuraatorinäitus kõnetab vaatajat siin ja praegu, kutsudes üles mõtisklema, kuidas pildid kujundavad meie olevikukogemust, mälestusi ja tulevikuootusi. Kahtluse varjud pole fotonäitus. Ometi räägib iga teos midagi sellest, mille (näilise) püüdmisvõimega fotograafia paelub ja peibutab – tabamatust hetkest, mis käest lipsates alati valmistab pettumuse ning on ometi täis võimalusi.

Kuraator: Niekolaas Johannes Lekkerkerk. Osalevad kunstnikud: Nina Beier, Persijn Broersen & Margit Lukács, David Raymond Conroy, Filip Gilissen, Ane Mette Hol, Toril Johannessen, Flo Kasearu, Gert Jan Kocken, Laura Kuusk, Oliver Laric, Gabriel Lester, Katja Novitskova, Magali Reus, Meriç Algün Ringborg, Jani Ruscica, Mario García Torres, Tarvo Varres

PUBLIKUPROGRAMM


2. oktoobril kl 18
I know that fantasies are full of lies

(Ma tean, et fantaasiad on valedest tulvil)
David Raymond Conroy loeng-performance
Inglise keeles
Sissepääs: 1 euro

Kunstnik David Raymond Conroy uurib, kuidas pildid internetireklaamidest Hollywoodi kinoni mõjutavad meie suhteid asjadega ja omavahel. Kuidas muutuvad pildikogemused lahutamatuks sellest, mis meie kujutlustes on päris elu?

David Raymond Conroy on Londonis elav ja töötav kunstnik. Näitusel Kahtluse varjud saab vaadata Conroy teost Vedamine / Mitte minevik, vaid olevik on see, mis määrab tuleviku / Käitu loomulikult

11. oktoobril kell 18
Ajast füüsikas ja fotograafias

Professor Jaak Kikas
Sissepääas: 1 euro

Aeg on ruumi kõrval üks füüsika põhikategooriaid, mille abil oleme oma maailmapildi kokku pannud. Kuigi fotograafiast räägitakse tihti kui „peatatud ajast“, on ajakategooria ülioluline ka pildistamisel. Aja mõiste ise aga on füüsikas alates Newtonist läbi teinud väga suuri muutusi.

Fotograafia abil loodud sekundaarses reaalsuses – pildimaailmas – omandab vaataja midagi, mis on kujuteldamatu „pärismaailmas“ – ajas rändamise võime. Ettekandes on jutuks „füüsikalise“ ja „fotoaja“ ühis- ja eriomadused, pisut spekuleeritakse ka võimalike arengute teemal.

Jaak Kikas on Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi juhataja.

5., 12., 19. ja 26. oktoobril kell 16
Giidituurid

Sissepääs näitusepiletiga

Võimalus tutvuda näitust läbivate teemadega ja eksponeeritud teoste võimalike tõlgendustega giidi juhtimisel.

6., 13., 20. ja 27. oktoobril kell 12.15
Ühe teose hommikud

Kunstikriitik Rebeka Põldsam (13. ja 27. oktoobril) ja kuraator Kadri Laas (6. ja 20. oktoobril) avavad näituse teemasid, keskendudes ühele valitud teosele.

Ühe teose hommikud on võimalus põhjalikumalt süveneda kunstiteose tähendustesse ja tõlgendusvõimalustesse. Ühe teose kaudu avaneb näitust läbivate teemade laiem niidistik.

Rebeka Põldsam on kunstikriitik ja Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse projektijuht.

Kadri Laas on näituse Kahtluse varjud abikuraator ja Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse projektijuht.

3., 10., 17. ja 31. oktoobril kell 18-21
Kursus “Kuidas vaadata kaasaegset kunsti?”

Kursus on välja müüdud!

Eestis esmakordne ja ainulaadne täiskasvanutele suunatud kursus, mis arendab teadmisi ja oskusi kaasaegse kunstiga suhestumiseks ning teoste tõlgendamiseks. Kursusel osalejad tutvuvad kunstimaailma telgitagustega ja toetudes omandatud raamteadmistele õpivad usaldama omaenese kogemust nähtu lahti mõtestamisel.