Tallinna Fotokuu 2013

– Projektiruum RUNDUM

Rund um – saksa k ümber, ümberringi, ümbritsema.

Projektiruum RUNDUM
Okasroosikese loss, Uus tn 19, Tallinn

Rundum on uus liikuv loominguline platvorm, mille eesmärgiks on suhestuda erinevate kohtadega, reageerida tühikutele Eesti loomemaastikus ning uurida sealjuures ka omaalgatuslike praktikate võimalikkust kohalikus kontekstis. Rundum on üks võimalik reaktsioon olukorrale, kus kooliharidus on käes, kuid puudub otsene väljund/tööturg, mille poole pürgida. Rundum on õppeprotsess, mille käigus küsitakse, kuidas tulla toime vabakutselise kunstitöötajana, milline võiks olla loovisikut ja erasektorit võrdselt väärtustav koostöö, kuidas toimivad teiste riikide artist-run space’id jne. Rundum korraldab erinevaid temaatilisi vestlusringe, kohtumisõhtuid, näituseid ja sündmuseid; suhtleb aktiivselt loovisikute ja organisatsioonidega nii Eestist kui ka välismaalt ning kajastab oma tegevust jooksvalt ka kodulehel ja blogis. Rundumi esimene staap asub Okasroosikese lossis Tallinnas, kuid tulevikus hõivab Rundum ka teisi kohti.

Rundumi on algatanud Kulla Laas, Mari-Leen Kiipli, Aap Tepper, Mari Volens, Kristina Õllek, keda seovad õpingud Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonnas ning ühiselt tehtud näitused Katarsise projektiruumis (jaanuar 2013) ja Hobusepea galeriis (aprill 2013); 2014 aasta aprillis on tulemas ka näitus Draakoni galeriis. Senised näitused on tegelenud ruumi ning ruumist tingitud vaatamis- ja tajumisviisidega. Ruumiga suhestumisel ja uute kontekstide loomisel on oluline osa ka Rundumi tegevuses.

FOTOKUU SATELLIITPROGRAMM

7. oktoobril kl 18
Hübridiseeru või muutu nähtamatuks*

Milline tähendus on kaasaja maailmas traditsioonilistel kategooriatel nagu originaal ja koopia, idee ja asi, päris ja võlts? Oliver Laricu teose “Versions” (2009 – 2012) vesitlus ning arutelu.

* Oliver Laric “Versions”

14. oktoobril kl 18
Vestlusring: Fotokunstnike koondumine
Millised fotograafe/fotokunstnikke koondavaid organisatsioone praegu üldse tegutseb? Miliseid erialaorganisatsioone vajatakse? Mida oma liikmetele pakutakse, miks võiks ühe sellisega liituda? Millised on erinevate organisatsioonide suurimad väljakutsed, kas ja kuidas saaks omavahel koostööd teha?

21. oktoobril kl 18
Vestlusring: Foto vormistamine ja eksponeerimine
Millised on peamised probleemid, mis fotode eksponeerimisel tekivad? Millised on erinevad võimalikud vormistamise lahendused? Millised on nö ideaal-tingimused? Kas oleks vaja ühte ainult kaamerapõhistele kunstidele mõeldud näitusepinda, milline see võiks olla/kuidas toimuda? Tirazeerimine?Kunstnikuraamat?

26. oktoobril kl 16 (fotomessi Näitamiseks/ müümiseks raames)
Vestlusring: Fotokunsti müümine
Esmapilgul tundub foto “müügisõbralikum” kui mitmed teised kaasagse kunsti praktikad. Samas on foto tänapäeval midagi sellist, mida “oskavad ju kõik” ja mis on väljendusvahendina muutunud ehk kõige demokraatlikumaks. Kuidas määrata hinda noorte fotograafide loomingule?

31. oktoobril kl 18
Vestlusring: Fototeooria ja fotost kirjutamine
Fototeooria ja fotost kirjutamise hetkeseis Eestis. Erinevad fotost kirjutamise kanalid, millel on erinevad eesmärgid, sihtgrupid, lähenemised jne. Mille järele on veel vajadus? Kuidas leiab fototeooria rakendust? Kuidas peaks koolitama fotost kirjutavaid ja teoretiseerivaid inimesi, kes sellega tegeleda võiks? Millega tuleks fotost kirjutamisel kindlasti arvestada, mis on nö meedia-
spetsiifilist? Kalev Vapper, Indrek Grigor

Rundum esitleb: Fotokunstimess NÄITAMISEKS / MÜÜMISEKS
Täiendusena Foku korraldatavale Eesti Fotokunstimessile toimub Okasroosikese lossis artist-run space`i Rundum eestvedamisel sündmus “Näitamiseks / müümiseks”, mis annab ülevaate nooremast põlvkonnast, kes kasutab fotot vastavalt oma huvidele, vajadustele, oskustele ja võimalustele. Kuna mess toetub sümboolsele ja sotsiaalsele kapitalile,
siis on ka välja pandud tööd teostatud ja eksponeeritud vastavalt olemasolevatele vahenditele. Samas on see hea võimalus tutvuda ideede, formaatide ja tegijate paljususega – osalejateks on suur hulk oma loomingus fotot kasutavaid kunstnikke, kellest enamus alles õpib või on äsja lõpetanud. Messi eesmärgiks on tutvustada laiemale avalikkusele noori kaamerapõhiste kunstidega töötavaid tegijaid ja tõsta esile nende ideid ning on suunatud nii laiemale publikule, kõigile kunstihuvilistele,
kuraatoritele, kriitikutele ja kogujatele.

Avamine reedel, 25. oktoobril kl 20:00
Mess avatud laupäeval, 26. oktoobril kl 12 – 20 ja pühapäeval, 27. oktoobril kl 12 – 18