Tallinna Fotokuu 2013

— Valga muuseum: Meie, mustlased


Meie, mustlased

Valga muuseum
23. oktoober – 23. detsember 2013

fotod: Annika Haas, tekst: Reena Purret, kujundus: Katri Haarde

Fotograaf Annika Haas portreteerib Eesti üht suletumat vähemusrahvuste kogukonda – mustlasi ehk romasid. Dokumentaalne sissevaade ei võta muust ühiskonnast sotsiaalses ja ja majanduslikus eraldatuses toimetava rahvakillu suhtes arvustavat seisukohta. Tegu on mustlaste enesereflektsiooniga, mille kogukonna liikmed fotograafile ise pakkusid. Eriti väärtuslikuks teeb kogu fotomaterjali tõsiasi, et mitte kunagi varem pole Eestis nii laiaulatuslikku visuaalset kajastust Eesti mustlaste ehk romade kohta esitatud.

Näituse fotograafilist väljendust täiendavad romade seas koos Tartu ülikooli etnoloogi ja magistrandi Reena Purretiga teostatud intervjuude põhjal toimetatud tekstid.